Ettevõttest

Messiehitus OÜ on 1996. aastal asutatud Eesti erakapitalil põhinev ehitusfirma. Meie peamised tegevusvaldkonnad on projekteerimistööde korraldamine ja ehitustööde teostamine peatöövõtjana.

Oleme usaldusväärsed partnerid meie nõudlikele tellijatele ja ka kõigile ehitusprotsessis osalevatele koostööpartneritele. Aastate jooksul omandatud kogemuste põhjal võime kindlalt väita, et parima lõpptulemuseni jõutakse ainult läbi kõigi ehitusprotsessis osalejate üksmeelse koostöö, milles ehitaja rolli ei tohiks alahinnata.

Projektijuhtimisele ja peatöövõtule  keskendunud ehitusettevõttena on meie olulisim vara oskusteave ja ettevõttes pikka aega töötanud inimesed. Tegutsemine parima tulemuse saavutamise nimel on ühendanud ettevõtte töötajad ühtseks teotahteliseks meeskonnaks.

Aastate jooksul omandatud kogemused ja pidev areng on võimaldanud meil saavutada ka kõige nõudlikumale tellijale sobiva ehituskvaliteedi.

Oleme valmis koos Teiega looma kaunist ja kestvat ehituskunsti.

Jaanus Mesak
Juhataja